O co chodzi z tą całą pikselozą?

O co chodzi z tą całą pikselozą?

.design .life O co cho­dzi z tą całą pikselozą? napisany: 28 stycz­nia 2022 napisała: Ania Sikor­ska Natra­fi­łeś kie­dyś na sta­ry fil­mik na YouTu­be, pod któ­rym każ­dy kąśli­wie komen­to­wał, że jest krę­co­ny “kal­ku­la­to­rem”, bądź “mikro­fa­lów­ką”?...